Welkom bij ON6BR !


UBA sectie - OSB Brugge

Lodewijk Coiseaukaai 31

8000 Brugge

 

-ON0OSB STATUS-                           -Hoseline BM20601-                                         -ON0OSB Heatmap

Shack terug open ! !

aug
28
Nu de COVID-19 storm weer wat gaan liggen is (Brugge <5 geregistreerde gevallen in 7 dagen) gaan we weer open. Met deze opening willen maximaal tegemoet komen aan onze sociale functie als radioamateurvereniging.
 
Afspraken,
-> Blijf thuis als je ziek bent, ook bij een klein beetje !!!
-> Komen is op eigen verantwoordelijkheid.
-> Wij doen ons best om alles veilig en corona-proof te houden.
     Hou je daarom strik aan de afspraken en volg de instructies van de bar verantwoordelijke.
-> Iedereen meldt zich aan bij de barman, hij schrijft je aanwezigheid in op het barblad.
     Niet UBA-OSB leden geven ook hun contactgegevens op. (telefoonnummer)
-> Indien het weer het toelaat zitten we buiten.
-> Binnen max 10 leden + 2 Bartenders, er wordt maximaal verlucht dus breng iets warms mee.
-> Er wordt geen cash geld ontvangen, we betalen via overschrijving of payconiq
-> Handen regelmatig ontsmetten & zeker bij het binnen komen !
-> Hou afstand en ga onmiddellijk zitten op een vrije plaats.
-> Breng een mondmasker mee ! , deze draag je bij elke verplaatsing in de shack !
-> De barman is de enige die zich verplaatst en hij neemt de bestelling op en brengt deze aan tafel.
 
Indien er zich meer dan 10 leden aanbieden op het zelfde tijdstip vragen wij om buiten te wachten tot er iemand vertrekt. 
 
Wie de shack betreed gaat akkoord met de huisregels en neemt afstand van verhaal t.o.v. de v.e.r.o.b. vzw bestuurders betreffend een eventuele covid-19 besmetting.
 
Bart Vandenbroucke (ON7BT)
Voorzitter V.E.R.O.B vzw
 
Posted By ON7BT lees verder

Case study - Hoeveel toeren

sep
11

Gaby, ON6GD, maakte een kleine studie van wat het effect is van het aatal toeren op het frequentie gedrag wanneer je een transformatortje bouwt.

https://www.xtgaby.com/post/case-study-how-many-turns-are-needed

Posted By ON6GD lees verder

Belgian SDR Meetup - vrijdag 4 sept. 2020 (ONLINE)

sep
04
In navolging van de eerste "Belgian SDR Meetup" begin juli, die met meer dan 20 deelnemers zeker aangetoond heeft dat er in België interesse is voor dit onderdeel van onze hobby, organiseert de UBA op vrijdag 4 september de tweede (online) "Belgian SDR Meetup".
Deze tweede editie zal een iets andere agenda hebben dan de eerdere meetup: naast de losse babbel, om kennis te maken met andere radio-amateurs die de interesse in SDR dekeb,  zal er een online presentatie en demonstratie gegeven worden van GNU Radio, vooral gericht op mensen die niet vertrouwd zijn met dit pakket.
Wat is GNU Radio?
GNU Radio is een zgn. "SDR ontwikkelingsomgeving" (Engels: "DevelopmentFramework"). Het is een software omgeving die het mogelijk maakt om, op een grafische manier, SDR ontvangst- en zend-toepassingen op te bouwen. Dit gebeurt door "blokken" (stukjes code die een specifieke signaal-verwerking taak uitvoeren, bv. een filter, versterker, squelch, FM demodulator, ...) aan elkaar te koppelen tot een SDR toepassing ("flowgraph").
GNU Radio staat in voor het signaal-verwerking onderdeel van de SDR applicatie en voorziet ook de koppeling naar de echte hardware:  SDR zend- en ontvangst-apparatuur (SDR-RTL dongle, hackRF, plutoSDR, red pitaya, flex radio, ...). Die laatste leggen de brug tussen de signaal-verwerking blokken in de computer en de "analoge"wereld: analoog-digitaal conversie, RF filtering, versterking, ... m.a.w. het ontvangen en uitzenden van de radiosignalen.
Tenslotte kan GNU Radio ook heel gemakkelijk gekoppeld worden aan externe software-modules voor eigen uitbreidingen.
De demonstratie tijdens de meetup is een relatief simpele toepassing (een RTTY decoder voor de uitzendingen van de Deutsche Wetter Dienst op 147.3 KHz). Het doel van de presentatie is aan te tonen hoe GNU Radio kan gebruikt worden om beter te begrijpen hoe een zend- en ontvangst apparatuur intern opgebouwd wordt, ... maar ook door interactief de eigenschappen van elk verschillend onderdeel te woijzigen waardoor men kan zien hoe elk apart onderdeel van een zender/ontvanger het complete systeem beïnvloedt.
De Belgian SDR Meetup gaat door op vrijdag 4 september om 20 u. De presentatie begint om 20u30, en zal iets meer dan een uur duren.
De video-conferentie is te volgen via jitsi op de volgende URL:
 
Posted By ON7BT lees verder

Planning Algemene vergadering VEROB vzw

aug
27
In de loop van september zullen de 20 vaste leden en revisoren een uitnodiging krijgen voor de wettelijk verplichte algemene vergadering. Deze zal doorgaan op een externe locatie waar de 20 vaste leden op een veilige afstand kunnen vergaderen. De exacte datum en uur volgt nog.
 
Charlotte Ottomer (ON7CO)
Secretaris V.E.R.O.B vzw
Posted By ON7CO lees verder

OSB terug open vanaf vrijdag 14/08/2020

aug
13

Vanaf vrijdag zijn we open van 19:30 tot 23:00 zodat men in de mogelijkheid is om zijn QSL kaarten op te halen of binnen te brengen.

De kaarten blijven minstens 3 dagen ter de-contaminatie in het rek en worden dan opgehaald door de QSL-manager. Voor het verdelen gelden dezelfde instructies.
- 3 dagen wordt algemeen gezien als de afbraaktijd van het COVID-19 virus in ideale omstandigheden. 

De tijd binnen in de shack moet beperkt worden  en er wordt steevast een mondkapje gedragen.

Daar de het bestuur vindt dat we ook een sociale functie te vervullen hebben, staan we toe dat er buiten de shack met respect voor de afstandsregels een babbel kan plaats vinden.
Dit is op eigen verantwoordelijkheid !

Posted By ON7BT lees verder

Aantal inmeldingen in de OSB Vriendenronde 2020 tot en met juli

aug
03

Aantal inmeldingen in de OSB Vriendenronde 2020 tot en met juli

Posted By ON5DDG lees verder

Pagina's

Abonneren op WWW.ON6BR.BE  RSS