september 2020

Case study - Hoeveel toeren

sep
11

Gaby, ON6GD, maakte een kleine studie van wat het effect is van het aatal toeren op het frequentie gedrag wanneer je een transformatortje bouwt.

https://www.xtgaby.com/post/case-study-how-many-turns-are-needed

Posted By ON6GD lees verder

Belgian SDR Meetup - vrijdag 4 sept. 2020 (ONLINE)

sep
04
In navolging van de eerste "Belgian SDR Meetup" begin juli, die met meer dan 20 deelnemers zeker aangetoond heeft dat er in België interesse is voor dit onderdeel van onze hobby, organiseert de UBA op vrijdag 4 september de tweede (online) "Belgian SDR Meetup".
Deze tweede editie zal een iets andere agenda hebben dan de eerdere meetup: naast de losse babbel, om kennis te maken met andere radio-amateurs die de interesse in SDR dekeb,  zal er een online presentatie en demonstratie gegeven worden van GNU Radio, vooral gericht op mensen die niet vertrouwd zijn met dit pakket.
Wat is GNU Radio?
GNU Radio is een zgn. "SDR ontwikkelingsomgeving" (Engels: "DevelopmentFramework"). Het is een software omgeving die het mogelijk maakt om, op een grafische manier, SDR ontvangst- en zend-toepassingen op te bouwen. Dit gebeurt door "blokken" (stukjes code die een specifieke signaal-verwerking taak uitvoeren, bv. een filter, versterker, squelch, FM demodulator, ...) aan elkaar te koppelen tot een SDR toepassing ("flowgraph").
GNU Radio staat in voor het signaal-verwerking onderdeel van de SDR applicatie en voorziet ook de koppeling naar de echte hardware:  SDR zend- en ontvangst-apparatuur (SDR-RTL dongle, hackRF, plutoSDR, red pitaya, flex radio, ...). Die laatste leggen de brug tussen de signaal-verwerking blokken in de computer en de "analoge"wereld: analoog-digitaal conversie, RF filtering, versterking, ... m.a.w. het ontvangen en uitzenden van de radiosignalen.
Tenslotte kan GNU Radio ook heel gemakkelijk gekoppeld worden aan externe software-modules voor eigen uitbreidingen.
De demonstratie tijdens de meetup is een relatief simpele toepassing (een RTTY decoder voor de uitzendingen van de Deutsche Wetter Dienst op 147.3 KHz). Het doel van de presentatie is aan te tonen hoe GNU Radio kan gebruikt worden om beter te begrijpen hoe een zend- en ontvangst apparatuur intern opgebouwd wordt, ... maar ook door interactief de eigenschappen van elk verschillend onderdeel te woijzigen waardoor men kan zien hoe elk apart onderdeel van een zender/ontvanger het complete systeem beïnvloedt.
De Belgian SDR Meetup gaat door op vrijdag 4 september om 20 u. De presentatie begint om 20u30, en zal iets meer dan een uur duren.
De video-conferentie is te volgen via jitsi op de volgende URL:
 
Posted By ON7BT lees verder