Verslag nameten voedingslijnen HF systeem

Naar aanleiding van de upgarde van het antenne systeem van ON6BR werden door ON1BEW en ON8WV alle voedingslijnen nagemeten.

In bijlage het verslag

Attachement: