Succesvolle Fielday 2012

Op zaterdag morgen iets na 8u00 verrees naar jaarlijkse gewoonte de 30 meter hoge kraan in de open vlakte van de Brugse achterhaven. Door de vlotte samenwerking van het ganse OSB team, slaagden we er in het station klaar te hebben voor een eerste test tegen te middag. Een eerste keer proefdraaien wees uit dat het station klaar was voor de Fieldday. Dit jaar werd er opnieuw gekozen om deel te nemen aan de fieldday in restricted mode (40-80-160m). Om 15u00 lokale tijd ging de fieldday van start en de eerste uren leken veel belovend. Na enkele uren viel de QSO-snelheid fel terug en gelukkig kon de sfeer in en buiten de "radio-tent" het gebrek aan QSO's ruimschoots goedmaken. Over de sfreer tijdens de donker uren, zal nog menig sterk verhaal de ronde doen in de komende weken. Dit jaar konden de nacht operatoren gebruikmaken van het "slaap confort". Spijtig genoeg hadden de 80 meter operatoren hierdoor last van een ronkend lawaai... Het eind resultaat mag gezien worden, super sfeer en 704 qso's.

Foto's volgen eerstdaags.