VEROB vzw

Vereniging Expirimenteel Radio Onderzoek Brugge (Verob vzw)

Is de vzw die alle goederen en activa van de vereniging beheert.

Structuur VEROB 

Gewone leden : Alle ingeschreven OSB-UBA leden. ( 99 )

Vaste leden : Vaste leden, zijn toegetreden leden die op polyvalente wijze bijdragen tot de bloei van de vereniging en worden door de raad van bestuur aanvaard. ( 22 )

Ere-leden : UBA leden door de raad van bestuur voorgedragen en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd.

Raad van Bestuur : Worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Uitzondering hierop is de voorzitter. ( 6 )

De voorzitter of afgevaardigde UBA : wordt jaarlijks verkozen als City-Manager (CM) UBA sectie OSB, hij is per definitie voorzitter van de VEROB vzw.

Maatschappelijke zetel :

Lodewijk Coiseaukaai 31

8000 Brugge 

Ondernemingsnummer : BE 0420 877 951