Maritieme Radiogeschiedenis

Bij deze wens ik graag een nieuwe uitgave in de reeks "Maritieme Radiogeschiedenis" onder uw aandacht te brengen.
Dit boek is een uitgave van de auteurs Roger Arnoys en Gilbert Ghyselbrecht en is reeds het zesde boek in deze reeks.
 
Bij de dageraad van de radiogeschiedenis werd er te Nieuwpoort-Bad een radiokuststation opgericht: één der eerste op het Europese continent.
Ook de mailboten werden uitgerust met draadloze telegrafie. Voor de exploitatie van de Staatszeevaartlijn Oostende-Dover was dit nieuw communicatiemiddel meer dan welkom. Het was niet alleen nuttig voor het regelen van de trafiek maar het werd vooral onmisbaar voor de veiligheid op zee en het organiseren van bijstand in geval van nood.
De radiopioniers van toen hebben ons verlaten en het Nieuwpoorts radioverhaal geraakte bedekt met het stof van de vergetelheid.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdween het radioarchief van het Beheer van het Zeewezen en het Beheer van Telegrafen en Telefonen.
Na een jarenlange zoektocht naar her en der verspreide fragmenten van de Belgische radiohistorie kon echter het volledig Nieuwpoorts radioverhaal terug worden samengesteld.
 
Meer dan honderd jaar na de eerste radio-activiteiten te Nieuwpoort-Bad is er nog steeds een maritiem radiostation actief te Nieuwpoort.
Het maritiem radiostation staat nu opgesteld in de telecommunicatietoren van Defensie op de rechteroever van de havengeul en wordt bediend door Oostenderadio vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum te Oostende (MRCC).
Uitgave:
 
Kleurendruk met harde kaft, formaat A4 126 p.         kostprijs 31 €
Uitgever: De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, v.z.w.
Verkrijgbaar via: www.ShopMyBooks.com  gebruik de zoekterm: Arnoys
 
Mvg es 73's ON6CQ   Ronny

Forum

Recente opmerkingen