Nieuwsbrief OSB-ON6BR - Belastingreglement op masten en pylonen

Belastingreglement op masten en pylonen Brugge voor radioamateurs van de baan.

 

Beste Leden,

Op het einde van het vorig jaar besliste de Brugse gemeenteraad een jaarlijkse belasting te heffen op masten hoger dan 20m. Na nameting van onze masten, vielen wij als radioamateurvereniging in de prijzen. 

Na overleg met het stadsbestuur hebben we een aanpassing kunnen bekomen voor recreatief gebruik van masten (zie onder). Op deze manier vallen onze masten binnen deze vrijstelling. 

Deze beslissing werd door de meerderheid van het stadsbesuur op 18/02/2020 goedgekeurd. ( https://www.youtube.com/watch?v=drFc4vhwuYQ&feature=youtu.be&t=4547 )

Ik moet niet vertellen dat dit voor ons als bestuur een grote opluchting betekent.

We willen dan ook het Colllege van Burgemeester en Schepenen bedanken voor deze beslissing.

73

Bart (ON7BT)

Artikel 5: 

Vrijstellingen Zijn van de belasting vrijgesteld:

• Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen,

• Constructies voor het verlichten van terreinen en open ruimtes ten behoeve van de veiligheid en bewaking,

• Constructies voor louter recreatief gebruik.