Shack terug open !

Nu de COVID-19 storm weer wat gaan liggen is (Brugge <5 geregistreerde gevallen in 7 dagen) gaan we weer open. Met deze opening willen maximaal tegemoet komen aan onze sociale functie als radioamateurvereniging.
 
Afspraken,
-> Blijf thuis als je ziek bent, ook bij een klein beetje !!!
-> Komen is op eigen verantwoordelijkheid.
-> Wij doen ons best om alles veilig en corona-proof te houden.
     Hou je daarom strik aan de afspraken en volg de instructies van de bar verantwoordelijke.
-> Iedereen meldt zich aan bij de barman, hij schrijft je aanwezigheid in op het barblad.
     Niet UBA-OSB leden geven ook hun contactgegevens op. (telefoonnummer)
-> Indien het weer het toelaat zitten we buiten.
-> Binnen max 10 leden + 2 Bartenders, er wordt maximaal verlucht dus breng iets warms mee.
-> Er wordt geen cash geld ontvangen, we betalen via overschrijving of payconiq
-> Handen regelmatig ontsmetten & zeker bij het binnen komen !
-> Hou afstand en ga onmiddellijk zitten op een vrije plaats.
-> Breng een mondmasker mee ! , deze draag je bij elke verplaatsing in de shack !
-> De barman is de enige die zich verplaatst en hij neemt de bestelling op en brengt deze aan tafel.
 
Indien er zich meer dan 10 leden aanbieden op het zelfde tijdstip vragen wij om buiten te wachten tot er iemand vertrekt. 
 
Wie de shack betreed gaat akkoord met de huisregels en neemt afstand van verhaal t.o.v. de v.e.r.o.b. vzw bestuurders betreffend een eventuele covid-19 besmetting.
 
Bart Vandenbroucke (ON7BT)
Voorzitter V.E.R.O.B vzw