ON4UN SK

nov
11

Beste vrienden,

Het is met grote verslagenheid dat ik jullie het overlijden van John ON4UN moet mededelen.

We zullen ons John herinneren als een radioamateur in hart en ziel. Hij was ook een bijzonder man. Het is een ontzettend moeilijke opdracht om de verdiensten van deze man in enkele lijnen op papier te zetten. De diverse bijdragen in CQ-QSO over antennes en de verschillende boeken over Low-band DX-ing zullen ons bij blijven. Dat John grote bekendheid genoot buiten onze grenzen heen hoeft geen betoog. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan het radioamateurisme en voor zijn inzet binnen de UBA. Als dankbaarheid voor al zijn werk, werd hij in 2009 benoemd tot Erevoorzitter van de UBA.

Binnen onze vereniging was John ON4UN bijzonder actief. Tussen 1963 en 1965 was hij actief als Traffic Manager.
John ON4UN maakte deel uit van de HF Commissie van 1983 tot 2016. In 1994 werd hij provinciaal voorzitter van Oost-Vlaanderen. Twee jaar later trad hij toe tot het nationaal bestuur van de UBA. Van 1998 tot 2007 werd hij voorzitter van de UBA. Hij lag aan de basis van vele hervormingen binnen de UBA. Na een lange loopbaan binnen de UBA trok hij zich terug in 2016. Hij was evenwel altijd bereid voor een goede raad. Heel wat verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen zouden we nooit verkregen hebben zonder toedoen van John ON4UN.

Deze moeilijke tijden laten ons niet toe om de uitvaartdienst bij te wonen. Marleen Devoldere, de dochter van John, liet ons weten dat ze een digitale afscheidsceremonie plant op zaterdag 21 november. Ze houdt ons op de hoogte van de praktische zaken. Als je een bericht wilt sturen, mail dan naar ON4UN.SK@gmail.com - John's oude e-mailaccount is niet meer in gebruik. Je kan John ook een bezoek brengen aan QRZ.com waar hij altijd zijn cv bijhield.

Best 73,
Claude – ON7TK
Voorzitter van de UBA

bron : www.uba.be

In bijlage de tekst die Marleen, zijn dochter heeft opgesteld.

 

Posted By ON7TK lees verder

OSB ronde stand op 01/11/2020

nov
02

Klik op "lees verder" om het aantal inmeldingen te zien

Posted By ON5DDG lees verder

Polo's - Fleece & Petten

okt
20
Jan ON8PI heeft een leverancier gevonden voor de aanmaak van polo's, fleeces & petten met het OSB-logo en call.
Graag hadden we een inzicht gekregen over wie wat wenst en hoeveel interesse er is.
Let op ! Dit is geen bestelling.
Posted By ON7BT lees verder

Bar gesloten

okt
18

 

Naar aanleiding van de door de regering besliste maatregelen op 16 oktober 2020 zijn wij verplicht om alle samenkomsten in de shack te staken.
 
Om deze reden zijn alle vergadering op vrijdag & zondag voor de komende 4 weken geschorst.
 
Afspraken,
-> We houden contact op de club frequentie 145.325 of R2
-> De OSB-ronde op maandagavond gaat normaal door met een netl(ei)(ij)der
-> UVW-ronde 3700 kHz -/+ qrm op zondag morgen, vanaf 9u00 is er reeds beweging.
-> Vrijdagavond vanaf 20u00 is de shack virtueel open op  https://meet.jit.si/OSBvideomeeting
 
Bart Vandenbroucke
Voorzitter Verob vzw
Posted By ON7BT lees verder

Algemene vergadering VEROB vzw

okt
10

De algemene vergadering gaat door op 10 oktober op een externe lokatie.

Vanwege de corona maatregelen is deze enkel te bij te wonen door de 19 vaste leden.

Vaste leden die geen uitnodiging ontvangen hebben nemen best contact op met de CM - ON7BT

Posted By ON7BT lees verder

Case study - Hoeveel toeren

sep
11

Gaby, ON6GD, maakte een kleine studie van wat het effect is van het aatal toeren op het frequentie gedrag wanneer je een transformatortje bouwt.

https://www.xtgaby.com/post/case-study-how-many-turns-are-needed

Posted By ON6GD lees verder

Belgian SDR Meetup - vrijdag 4 sept. 2020 (ONLINE)

sep
04
In navolging van de eerste "Belgian SDR Meetup" begin juli, die met meer dan 20 deelnemers zeker aangetoond heeft dat er in België interesse is voor dit onderdeel van onze hobby, organiseert de UBA op vrijdag 4 september de tweede (online) "Belgian SDR Meetup".
Deze tweede editie zal een iets andere agenda hebben dan de eerdere meetup: naast de losse babbel, om kennis te maken met andere radio-amateurs die de interesse in SDR dekeb,  zal er een online presentatie en demonstratie gegeven worden van GNU Radio, vooral gericht op mensen die niet vertrouwd zijn met dit pakket.
Wat is GNU Radio?
GNU Radio is een zgn. "SDR ontwikkelingsomgeving" (Engels: "DevelopmentFramework"). Het is een software omgeving die het mogelijk maakt om, op een grafische manier, SDR ontvangst- en zend-toepassingen op te bouwen. Dit gebeurt door "blokken" (stukjes code die een specifieke signaal-verwerking taak uitvoeren, bv. een filter, versterker, squelch, FM demodulator, ...) aan elkaar te koppelen tot een SDR toepassing ("flowgraph").
GNU Radio staat in voor het signaal-verwerking onderdeel van de SDR applicatie en voorziet ook de koppeling naar de echte hardware:  SDR zend- en ontvangst-apparatuur (SDR-RTL dongle, hackRF, plutoSDR, red pitaya, flex radio, ...). Die laatste leggen de brug tussen de signaal-verwerking blokken in de computer en de "analoge"wereld: analoog-digitaal conversie, RF filtering, versterking, ... m.a.w. het ontvangen en uitzenden van de radiosignalen.
Tenslotte kan GNU Radio ook heel gemakkelijk gekoppeld worden aan externe software-modules voor eigen uitbreidingen.
De demonstratie tijdens de meetup is een relatief simpele toepassing (een RTTY decoder voor de uitzendingen van de Deutsche Wetter Dienst op 147.3 KHz). Het doel van de presentatie is aan te tonen hoe GNU Radio kan gebruikt worden om beter te begrijpen hoe een zend- en ontvangst apparatuur intern opgebouwd wordt, ... maar ook door interactief de eigenschappen van elk verschillend onderdeel te woijzigen waardoor men kan zien hoe elk apart onderdeel van een zender/ontvanger het complete systeem beïnvloedt.
De Belgian SDR Meetup gaat door op vrijdag 4 september om 20 u. De presentatie begint om 20u30, en zal iets meer dan een uur duren.
De video-conferentie is te volgen via jitsi op de volgende URL:
 
Posted By ON7BT lees verder

Pagina's

Abonneren op WWW.ON6BR.BE  RSS