Case study - Hoeveel toeren

sep
11

Gaby, ON6GD, maakte een kleine studie van wat het effect is van het aatal toeren op het frequentie gedrag wanneer je een transformatortje bouwt.

https://www.xtgaby.com/post/case-study-how-many-turns-are-needed

Posted By ON6GD lees verder

Belgian SDR Meetup - vrijdag 4 sept. 2020 (ONLINE)

sep
04
In navolging van de eerste "Belgian SDR Meetup" begin juli, die met meer dan 20 deelnemers zeker aangetoond heeft dat er in België interesse is voor dit onderdeel van onze hobby, organiseert de UBA op vrijdag 4 september de tweede (online) "Belgian SDR Meetup".
Deze tweede editie zal een iets andere agenda hebben dan de eerdere meetup: naast de losse babbel, om kennis te maken met andere radio-amateurs die de interesse in SDR dekeb,  zal er een online presentatie en demonstratie gegeven worden van GNU Radio, vooral gericht op mensen die niet vertrouwd zijn met dit pakket.
Wat is GNU Radio?
GNU Radio is een zgn. "SDR ontwikkelingsomgeving" (Engels: "DevelopmentFramework"). Het is een software omgeving die het mogelijk maakt om, op een grafische manier, SDR ontvangst- en zend-toepassingen op te bouwen. Dit gebeurt door "blokken" (stukjes code die een specifieke signaal-verwerking taak uitvoeren, bv. een filter, versterker, squelch, FM demodulator, ...) aan elkaar te koppelen tot een SDR toepassing ("flowgraph").
GNU Radio staat in voor het signaal-verwerking onderdeel van de SDR applicatie en voorziet ook de koppeling naar de echte hardware:  SDR zend- en ontvangst-apparatuur (SDR-RTL dongle, hackRF, plutoSDR, red pitaya, flex radio, ...). Die laatste leggen de brug tussen de signaal-verwerking blokken in de computer en de "analoge"wereld: analoog-digitaal conversie, RF filtering, versterking, ... m.a.w. het ontvangen en uitzenden van de radiosignalen.
Tenslotte kan GNU Radio ook heel gemakkelijk gekoppeld worden aan externe software-modules voor eigen uitbreidingen.
De demonstratie tijdens de meetup is een relatief simpele toepassing (een RTTY decoder voor de uitzendingen van de Deutsche Wetter Dienst op 147.3 KHz). Het doel van de presentatie is aan te tonen hoe GNU Radio kan gebruikt worden om beter te begrijpen hoe een zend- en ontvangst apparatuur intern opgebouwd wordt, ... maar ook door interactief de eigenschappen van elk verschillend onderdeel te woijzigen waardoor men kan zien hoe elk apart onderdeel van een zender/ontvanger het complete systeem beïnvloedt.
De Belgian SDR Meetup gaat door op vrijdag 4 september om 20 u. De presentatie begint om 20u30, en zal iets meer dan een uur duren.
De video-conferentie is te volgen via jitsi op de volgende URL:
 
Posted By ON7BT lees verder

Planning Algemene vergadering VEROB vzw

aug
27
In de loop van september zullen de 20 vaste leden en revisoren een uitnodiging krijgen voor de wettelijk verplichte algemene vergadering. Deze zal doorgaan op een externe locatie waar de 20 vaste leden op een veilige afstand kunnen vergaderen. De exacte datum en uur volgt nog.
 
Charlotte Ottomer (ON7CO)
Secretaris V.E.R.O.B vzw
Posted By ON7CO lees verder

OSB terug open vanaf vrijdag 14/08/2020

aug
13

Vanaf vrijdag zijn we open van 19:30 tot 23:00 zodat men in de mogelijkheid is om zijn QSL kaarten op te halen of binnen te brengen.

De kaarten blijven minstens 3 dagen ter de-contaminatie in het rek en worden dan opgehaald door de QSL-manager. Voor het verdelen gelden dezelfde instructies.
- 3 dagen wordt algemeen gezien als de afbraaktijd van het COVID-19 virus in ideale omstandigheden. 

De tijd binnen in de shack moet beperkt worden  en er wordt steevast een mondkapje gedragen.

Daar de het bestuur vindt dat we ook een sociale functie te vervullen hebben, staan we toe dat er buiten de shack met respect voor de afstandsregels een babbel kan plaats vinden.
Dit is op eigen verantwoordelijkheid !

Posted By ON7BT lees verder

Aantal inmeldingen in de OSB Vriendenronde 2020 tot en met juli

aug
03

Aantal inmeldingen in de OSB Vriendenronde 2020 tot en met juli

Posted By ON5DDG lees verder

De Balun (ON7MF)

jun
16
Wanneer je een symmetrische dipool aansluit op  een asymmetrische coax, dan zal er ongeveer 1/4 van de stroom via de
buitenmantel van de aangesloten coax weg vloeien tijdens het zenden. 
Dit betekend :verlies in ontvangst en zenden
Ook zal je méér last hebben van instraling en opvangen van allerlei storingen door de buitenmantel van de aangesloten coax.
 
Oplossing :
1) Balun 1:1
2) Mantelstroombegrenzer
 
Die mantelstroom begrenzer kan je maken door bv. een coax rond een ring-kern te wikkelen op een speciale manier
Ofwel door Ferriet ringkernen over de coax te schuiven of te bevestigen
Wel nu, die laatste kan je overal goedkoop aankopen, maar om hum kwaliteit uit te testen heb ik dit doc. gemaakt
 
Groetjes,
 
ON7MF
Posted By ON7MF lees verder

Shack terug open vanaf vrijdag 12 juni 2020

jun
12
Op vrijdag 12 juni a.s. gaan we weer open onder strikte voorwaarden.
Zondag namiddag hebben we de shack klaargezet voor het after-corona tijdperk.
Conform de geldende regels open we onder volgende opgelegde richtlijnen: 
 
De bezoeker:
Eerst en vooral, als je je ziek voelt blijf je thuis !!!
Iedereen meldt zich aan bij de barman. Hij schrijft je aanwezigheid in op het barblad. 
Niet UBA-OSB leden geven ook hun contactgegegevens op. (telefoonnummer)
Indien het weer het toelaat zitten we buiten.
 
Binnen, (enkel bij slecht weer & max 10 leden + 2 Bartenders)
Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. 
Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. 
Er kan worden besteld en bediend aan de bar met vooraf ingevuld barbriefje, breng zelf een balpen mee. Maar we verkiezen dat de barverantwoordelijke de bestelling opneemt.
Zorg steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen elkaar.
Tafels worden zo opgesteld dat de zitafstand van 1,5 meter tussen iedereen gewaarborgd is.
Verob vzw zorgt ervoor dat er voldoende handgel aanwezig is in de shack.
De ramen en deuren zullen tijdens de openingstijden volledig open staan om de ruimte voldoende te verluchten. Dus zorg voor iets warms om aan te trekken als je snel koud hebt.
 
Er worden alleen koude consumpties aangeboden.
Geen soepen, koffie of thee.
 
Toilet gebruik:
Voor en na ontsmetten met de voorziene detolspray of in de frisse lucht.
 
Betalen:
Bij voorkeur met payconiq en anders via overschrijving.
We ontvangen geen cash !
Na de bestelling krijg je je barbriefje terug, deze zal voorzien zijn van QR-code en gegevens voor de overschrijving
 
De barman:
De barman draagt tijdens de bediening,bestelling & afwas een mondmasker.
De glazen worden met heet water & zeep voldoende lang gewassen.
Hij wast regelmatig zijn handen & gebruikt de voorziene handgel.
 
Gebruik van de zendshack is toegestaan mits:
- Je ontsmet voor en na de tafel en materiaal met dettolspray - Aanwezig in de shack.
- Je brengt zelf je materiaal mee.
- Alleen de rotor controler en 12v psu zijn beschikbaar.
- De installatie mag alleen door jou bediend worden
 
Zorg er voor dat je een eigen mondmasker bij hebt, deze moet onder normale omstandigheden niet gebruikt worden wanneer er voldoende afstand kan bewaard worden.
 
Bij het niet naleven van deze instructies of opmerkingen van de bar verantwoordelijke zal men gevraagd worden om de shack te verlaten.
 
Namens het bestuur
CM - Bart Vandenbroucke
Posted By ON7BT lees verder

Pagina's

Abonneren op WWW.ON6BR.BE  RSS