bipt

Voor heel wat radioamateurs vervalt na 5 jaar het bedieningscertificaat die geldig was tot 31/12/2023. Deze moet dus op het einde van dit jaar vervangen worden.
BIPT is begonnen met het verzenden van de facturen, ten bedrage van €29,96.
Dit gaat dus NIET over de factuur voor je jaarlijkse stationsvergunning, die volgt later!


Dit is voor het bankkaartje waar je roepletters op staan, je bedieningscertificaat
Ook radioamateurs die geen stationsvergunning hebben (radioamateurs zonder eigen station, bijvoorbeeld als bijkomende operator aan het station van een gezinslid) ontvangen deze factuur.
 

Achtergrond,
5 jaar geleden werd de bestaande vergunning gesplitst in 2 delen, een bedieningscertificaat en een stationsvergunning. Hierdoor konden radioamateurs die hun call wilden behouden en enkel zenden vanuit een "niet thuis" locatie, voor ongeveer 30 euro 5 jaar lang actief zijn en ontsnappen aan het jaarlijkse controlerecht. 
 

Dus dit jaar zullen sommigen een dubbele factuur krijgen.
Eéntje voor het bedieningscertificaat & Eéntje voor de stationsvergunning.
 

Reacties

Graag willen we nog eens terug komen op een voorafgaande nieuwsbrief over het Bedieningscertificaat !

Het BIPT laat weten dat er tot op heden een grote groep de factuur nog niet voldaan heeft. Sommigen hebben mogelijks een memo datum ingesteld, zijn dit vergeten of denken dat dit een foute factuur is.

Hier en daar is er ook verwarring tussen het bedieningscertificaat en de stationsvergunning, daarom een korte verduidelijking:

Het bedieningscertificaat
Om te mogen uitzenden moet elke Belgische radioamateur een bedieningscertificaat hebben, waarop (onder andere) je roepnaam vermeld staat.
Dit certificaat is 5 jaar geldig. Je ontvangt dus om de 5 jaar een factuur van BIPT, wat enkele weken geleden voor de meeste radioamateurs gebeurd is.
De kostprijs van het bedieningscertificaat is gelijk aan de halve dossierkost, momenteel € 29,96 (een maal per 5 jaar).
De stationsvergunning
Deze heb je enkel nodig als je zendapparatuur bezit. Gebruiken meerdere radioamateurs hetzelfde station (op dezelfde locatie) dan heeft slechts een van hen een stationsvergunning nodig.
De stationsvergunning is maximaal 1 jaar geldig en moet bijgevolg jaarlijks vernieuwd worden. De facturen hiervoor worden begin januari verstuurd.
De kostprijs voor een stationsvergunning is gelijk aan de dossierkost. Vorige keer was dat €59,92 , nu zal het waarschijnlijk iets meer dan € 60 zijn (indexaanpassing).

Dus samengevat: 
De meeste radioamateurs hebben recent een factuur ten bedrage van € 29.96 voor de nieuwe stationsvergunning ontvangen, te betalen voor 8 december 2023.

Begin januari 2024 volgt er nog een tweede factuur, waarschijnlijk ten bedrage van iets meer dan € 60, voor de stationsvergunning.
Wie echter de eerste factuur (bedieningscertificaat) niet tijdig betaald zal geen tweede factuur (stationsvergunning) ontvangen en mag vanaf 1 januari 2024 niet meer uitzenden (omdat hij/zij geen geldig bedieningscertificaat meer heeft).

Je na 1 januari 2024 terug in regel stellen zal je dan iets meer dan € 150 kosten (iets meer dan € 30 voor het bedieningscertificaat, iets meer dan € 60 voor de stationsvergunning en bijkomend nog iets meer dan € 60 dossierkosten). Betaal dus BEIDE facturen op tijd en bespaar je daarmee € 60 extra kosten !!!

Let ook op, sommige banken hebben een driedagen regel bij overschrijvingen ! 

Heb je nog geen betalingsuitnodiging ontvangen? Controleer dan even de geldigheidsduur van je bedieningscertificaat (rechts onderaan op het kaartje). Indien het certificaat vervalt op 31-12-2023 neem dan onmiddellijk contact op met het BIPT (ram@bipt.be), met vermelding van je naam, call en het certificaat nummer.