bipt

Voor heel wat radioamateurs vervalt na 5 jaar het bedieningscertificaat die geldig was tot 31/12/2023. Deze moet dus op het einde van dit jaar vervangen worden.
BIPT is begonnen met het verzenden van de facturen, ten bedrage van €29,96.
Dit gaat dus NIET over de factuur voor je jaarlijkse stationsvergunning, die volgt later!


Dit is voor het bankkaartje waar je roepletters op staan, je bedieningscertificaat
Ook radioamateurs die geen stationsvergunning hebben (radioamateurs zonder eigen station, bijvoorbeeld als bijkomende operator aan het station van een gezinslid) ontvangen deze factuur.
 

Achtergrond,
5 jaar geleden werd de bestaande vergunning gesplitst in 2 delen, een bedieningscertificaat en een stationsvergunning. Hierdoor konden radioamateurs die hun call wilden behouden en enkel zenden vanuit een "niet thuis" locatie, voor ongeveer 30 euro 5 jaar lang actief zijn en ontsnappen aan het jaarlijkse controlerecht. 
 

Dus dit jaar zullen sommigen een dubbele factuur krijgen.
Eéntje voor het bedieningscertificaat & Eéntje voor de stationsvergunning.