Nieuw Bedieningscertificaat

Voor heel wat radioamateurs vervalt na 5 jaar het bedieningscertificaat die geldig was tot 31/12/2023. Deze moet dus op het einde van dit jaar vervangen worden.
BIPT is begonnen met het verzenden van de facturen, ten bedrage van €29,96.
Dit gaat dus NIET over de factuur voor je jaarlijkse stationsvergunning, die volgt later!

Deelname CQ-WW met OT7T

Tijdens het laatste weekend van oktober namen we deel aan de CQWW-SSB contest. 

Dit deden we in teamverband met andere UBA secties. Daar we 40 m toegewezen hebben gekregen, hebben we de volle 48 uur van de wedstrijd kunnen rondmaken met een 7 tal operatoren ( OR2F, ON5RA, ON5AR, ON1BEW, ON6GD, ON8WV, ON7BT, ON8DS moest verstek geven wegens ziekte ). 

Reset

Beste leden,

Na meer dan 10 jaar trouwe dienst hebben we onze oude website moeten opdoeken. De site kon onmogelijk voldoen aan de laatste veiligheidseisen. 

Daarom zijn  we bezig met de opbouw van een volledig nieuwe website.

De website is nu https, dus werk weer op iedere pc, browser of tablet

Langzaam komt de oude data zoals verslagen van de bestuursvergadering en presentaties van demo's en voordrachten terug. Maar dit kost wat tijd.

Stay tuned !