Verob of Vereniging Expirimenteel Radio Onderzoek Brugge (Verob) vzw
Is de vzw die alle goederen en activa van de vereniging beheert.
 

Structuur VEROB 
 

Gewone leden : Alle ingeschreven OSB-UBA leden. 
Vaste leden : Vaste leden, zijn toegetreden leden die op polyvalente wijze bijdragen tot de bloei van de vereniging en worden door de raad van bestuur aanvaard. 
Ere-leden : UBA leden door de raad van bestuur voorgedragen en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Raad van Bestuur : Worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Uitzondering hierop is de voorzitter. 
De voorzitter of afgevaardigde UBA : wordt jaarlijks verkozen als City-Manager (CM) UBA sectie OSB, hij is per definitie voorzitter van de VEROB vzw.
 

Maatschappelijke zetel :
Lodewijk Coiseaukaai 31
8000 Brugge 
 

Ondernemingsnummer : 0420 877 951
RPR : Gent afdeling Brugge
contact : verob@on6br.be