UBA logo

Oproep tot kandidaatstelling In overeenstemming met art. 15 tot en met 17 van de statuten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 oktober 2022, en met art. 29 tot en met 39 van het intern reglement, doen wij een oproep tot kandidaatstelling voor bestuurders en voorzitters van de secties.
 

A. Kandidaturen "Bestuurders UBA R.v.B."
Dit jaar dienen drie bestuurders vervangen te worden in de schoot van het bestuursorgaan voor een mandaat van drie jaar. Teneinde een kandidatenlijst op te stellen, doet het bestuursorgaan een oproep tot alle vaste leden die hun kandidatuur willen indienen.
Zij kunnen dit schriftelijk doen tot en met 31 december 2023 aan het adres van de voorzitter van de UBA, Claude van Pottelsberghe de la Potterie, Bruggesteenweg 77 te 8755 Ruiselede, of via email on7tk@uba.be. 
 

B. Kandidaturen voor DM
Dit jaar dient er opnieuw een provinciaal voorzitter (District Manager) te worden verkozen voor een mandaat van twee jaar .
Zij kunnen dit schriftelijk doen tot en met 31 december 2023 aan het adres van de Nederlandstalige secretaris van de UBA.
 

C. Kandidaturen voor CM
Voorzitters van de secties Ieder vast- of toegetreden lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van één jaar dient dit schriftelijk aan zijn provinciaal voorzitter te melden voor 31 december 2023. 
 

D. Voorwaarden voor het indienen van een kandidatuur van bestuurder of voorzitter van een sectie en modaliteiten
De vaste leden, die hun bijdrage voor het lopende sociale jaar betaald hebben, meerderjarig zijn en sedert ten minste drie jaar lid zijn van de UBA, mogen hun kandidatuur stellen voor de functie van bestuurder (art. 15 van de statuten). Ieder vast- of toegetreden lid dat zijn bijdrage voor het lopende sociale jaar betaald heeft en die meerderjarig is, mag zijn kandidatuur stellen voor de functie van voorzitter van de sectie waarvan hij administratief deel uitmaakt sedert ten minste één jaar. De kandidaten dienen in hun brief te vermelden: naam, voornaam, roepnaam, taalstelsel, inschrijvingsnummer bij de UBA en datum van de laatste betaling van het UBA-lidgeld. 
Wie zich kandidaat stelt voor de functie van bestuurder dient bovendien te vermelden hoeveel jaren ze reeds lid zijn van de UBA en een kort overzicht te geven van hun werkzaamheden als radioamateur en in de schoot van de UBA. 
Uittredende bestuurders en voorzitters van de secties zijn herkiesbaar. De kandidaten moeten van hun burgerlijke en politieke rechten genieten.
De functies van bestuurder, provinciaal voorzitter en voorzitter van een sectie zijn onverenigbaar. Men kan zich slechts kandidaat stellen voor één functie. Die functies zijn eveneens onverenigbaar met om het even welke leidende functie in een andere Belgische vereniging van radioamateurs. Op verzoek van de kandidaat kan de raad van bestuur afwijkingen toestaan.
E. Datum
De verkiezingen voor bestuurders, DM en CM vinden plaats in alle secties tussen 10 maart en 25 april 2024