Reset

Beste leden,

Na meer dan 10 jaar trouwe dienst hebben we onze oude website moeten opdoeken. De site kon onmogelijk voldoen aan de laatste veiligheidseisen. 

Daarom zijn  we bezig met de opbouw van een volledig nieuwe website.

De website is nu https, dus werk weer op iedere pc, browser of tablet

Langzaam komt de oude data zoals verslagen van de bestuursvergadering en presentaties van demo's en voordrachten terug. Maar dit kost wat tijd.

Stay tuned !